Середньомісячна зарплата прикарпатських освітян зросла за рік на 11% – статистика

У сфері освіти Івано-Франківщини працює понад чверть (27,7%) середньооблікової кількості штатних працівників економіки області.

За вісім місяців поточного року середньооблікова кількість штатних працівників освіти склала 50,7 тисяч осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила 8679 грн (по Україні – 8806 грн).

Про це інформує “Галка” з посиланням на Головне управління статистики в Івано-Франківській області.

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника сфери освіти збільшилася на 11,4% і у 1,8 раза перевищила рівень мінімальної заробітної плати (4723 грн).

Навчанням молодого покоління у 689 школах Івано-Франківщини зайнято майже 22 тисячі учителів (включаючи сумісників), з них 61,7% учителів здійснюють освітньо-виховну роботу у закладах сільської місцевості.

Важливою умовою якісного навчання школярів є професійний рівень викладацького складу: 95% педагогічних працівників мають повну вищу освіту, 1,9% – освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, решта – молодшого спеціаліста або середню загальну освіту. В середньому на кожного вчителя у денних закладах загальної середньої освіти області припадає  7  учнів  (по  Україні – 9),  зокрема  у  міській  місцевості  –  10,  у сільській – 6.

Виховання та навчання 36,4 тисяч дошкільнят в області забезпечували 4,4 тисячі вихователів та їх асистентів, психологів, методистів та соціальних педагогів. Із загальної кількості педагогічних працівників закладів дошкільної освіти 97,3% становили жінки, 39,5% – особи віком до 35 років, 7,5% – 60 років і більше. У розрахунку на одного педагогічного працівника цих закладів припадало 8 дітей, що відповідає середньому показнику по Україні в цілому.

Навчальний процес для 8,7 тисячі учнів та слухачів 20 закладів професійної (професійно-технічної освіти) області здійснюють майже 1,5 тисячі педагогічних працівників. Викладацький склад 15 самостійних закладів вищої освіти нараховує 4,3 тисячі педагогічних та науково-педагогічних працівників, з них 1699 кандидатів та 391 доктор наук, науковий ступінь професора мають 312, доцента – 1194 викладачів та 16 – старшого дослідника.